Kestävä kehitys käytännössä

Me otamme vastaan haasteen kohti kestävämpää maailmaa.

Wibaxilla kestävä kehitys ei ole erillinen toiminta vaan jotakin, mikä tulisi läpäistä kaikki osa-alueet liiketoimintaamme. Siksi työskentelemme aktiivisesti parannusalueiden parissa kolmella kestävän kehityksen osa-alueella: taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys.

Kestävyysraportointi

Vuodesta 2017 lähtien olemme tehneet vuosittain kestävän kehityksen raporttia, jossa kuvataan konsernin Hyvän Kemian työtä hallinnosta käytännön toteutukseen.

Kestävän kehityksen prosessimme

Wibaxin tavoiteohjausmalli perustuu arvoperustaan, joka ohjaa sekä päivittäistä operatiivista työtämme että strategista tavoiteohjaustyötämme.

Tavoiteohjaus on jaettu kuuteen painopistealueeseen: brändi, taloudellinen tehokkuus, kasvu, ekologinen kestävyys, henkilöstö ja turvallisuus. Jokaisella painopistealueella on strategisia tavoitteita, jotka määrittelevät, mitä meidän tulee saavuttaa. Nämä taas konkretisoituvat useisiin avainaktiviteetteihin, jotka ohjaavat meitä kohti tavoitteiden saavuttamista.

Valppaus ja proaktiivisuus ovat tärkeitä kaikille organisaatiotasoille konsernin, yhtiön ja osaston tasolla, jotta tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen toteutuu tehokkaasti.

Kasvihuonekaasujen inventaario

Vuodesta 2020 lähtien olemme toteuttaneet kasvihuonekaasuinventoinnin toiminnassamme. Vuonna 2020 inventointi kattoi vain Wibax Groupin ruotsalaiset toiminnot. Vuodesta 2021 alkaen mukaan on otettu myös suomalaiset ja virolaiset toimintamme, ja vuosi 2021 on siten uusi vertailuvuotemme.

Kasvihuonekaasuinventointi tehdään GHG Protocolin mukaisesti, joka on kansainvälinen standardi kasvihuonekaasuinventoinnille. Se mahdollistaa selvemmän seurannan kasvihuonekaasupäästöistämme ja tarjoaa paremmat tiedot siitä, mitkä painopistealueet ovat tärkeitä tavoitteidemme saavuttamisessa vähentääksemme kokonaisuudessaan fossiilista CO2-jalanjälkeämme.

Viimeisin kasvihuonekaasuinventaario on tiivistetty englanniksi GHG Inventory Report Synopsis 2023.

Lisää kestävyyteen liittuviä toimintoja

Työhyvinvointi

Wibaxilla on aktiivinen työhyvinvointiohjelma, joka edistää hyvää terveyttä ja viihtyvyyttä työpaikalla. Tarjoamme sekä liikunta- että kulttuurisetelit ja järjestämme yhteisiä hyvinvointiaktiviteetteja, jotka keskittyvät elämäntapoihin ja elämäntyyliin. Hyvinvointiohjelma muuttuu vuosittain erilaisilla aktiviteeteilla.

Kranmärkt

Piteån pääkonttorimme on merkitty Kranmärkt-määräysten mukaisesti, mikä on kansallinen kestävyysmerkki. Hanavesi on ympäristölle parempi vaihtoehto kuin pullotettu vesi, se on aina paikallisesti tuotettua ja sen jakelu on energiatehokasta.

Turvallisuuskampanja

Vuonna 2023 käynnistettiin turvallisuuskampanja, jossa vaihdetaan teemaa joka neljännesvuosi. Tarkoituksena on valottaa ja aktiivisesti työskennellä kyseisen teeman parissa neljänneksen aikana. Kampanja jatkuu jatkuvasti vahvemman turvallisuuskulttuurin luomiseksi.

Henkilöstökysely

Jotta voimme jatkaa kehittymistä ja parantumista organisaationa ja työnantajana, työntekijöidemme näkemykset ovat meille erittäin tärkeitä. Joka vuoden alussa toteutamme työntekijäkyselyn saadaksemme tietoa työntekijöidemme kokemuksista tiimityöskentelyssä, johtamisessa, sitoutumisessa sekä organisaation ja sosiaalisessa työympäristössä. Jokainen työryhmä laativat toimintasuunnitelman tulosten käsittelyä varten.

Rengassopimus & korkeat kuormapainot

Meillä on sopimus Michelinin kanssa renkaista, joka vähentää polttoaineenkulutustamme ja siten kokonaisuudessaan hiilidioksidipäästöjämme. Renkaat käytetään optimaalisesti, jolloin ne kestävät pidempään, rullaavat kevyemmin ja tarjoavat hyvän pidon turvallisiin kuljetuksiin. Kulutuspinnalla varustetut renkaat tarjoavat keskimäärin 25 prosenttia enemmän kilometrejä ja vähentävät rullausta yli 25 prosenttia.

Wibax työskentelee tavoitteenaan korkean kuormapainon ajoneuvokanta. Korkeampi kokonaispaino ja siten myös kuormapaino vähentävät hiilidioksidipäästöjä kuljetettua tonnia kohti. 

Vuoden mahdollistaja

Piteå Business Awards perusti vuonna 2023 uuden palkinnon, Vuoden Mahdollistaja. Wibaxilla olemme sekä vastuussa että palkinnon jakajia. Ehdokkuuden kriteerit edellyttävät, että toiminnan tulee edistää innovatiivisuutta ja aktiivisesti työskennellä toimenpiteiden parissa, jotka johtavat inklusiivisuuteen ja syrjimättömyyteen. Lisäksi toiminnan tulee olla moninaisuuden mahdollistaja, joka lisää osaamisvarantoa.