Ekologinen kestävyys

Tehokkuus ja pienemmät ympäristövaikutukset

Vähentämällä ympäristövaikutustamme ja edistämällä tehokasta resurssien käyttöä, harjoitamme aktiivista ympäristötyötä.

Kemiaa on kaikkialla ja elämä, jota elämme tänään, riippuu kemiallisista prosesseista. Siksi meillä on suuri vastuu ympäristövaikutusten vähentämisestä ja resurssien tehokkaasta käytöstä.

Työskentelemme muun muassa seuraavien asioiden parissa:

  • Konvertointi
  • Älykkäät logistiikkaratkaisut
  • Siirtyminen sähkökäyttöiseen ajoneuvokantaan
  • Biopolttoöljyn myynti

 

Konvertointi

Greenhouse Gas Protocol -standardin mukaisissa kasvihuonekaasuinventoinneissa olemme tunnistaneet säiliöidemme lämmityksen päästöt merkittäväksi osaksi oman toimintamme (scope 2) päästöjä. Olemme siksi asettaneet tavoitteeksi, että kaikki laitoksemme on konvertoitu vuoteen 2025 mennessä. Olemme jo usean vuoden ajan aktiivisesti työskennelleet muuttaaksemme säiliöiden lämmityksen polttoöljystä biopolttoöljyyn ja/tai uusiutuvaan sähköön.

Älykkäät logistiikkaratkaisut

Wibaxilla on 19 meriterminaalia ja varastoa strategisesti sijoitettuina Ruotsin ja Suomen rannikolle sekä yksi terminaali Virossa. Lyhyillä maantiekuljetuksilla asiakkaille, hyvällä suunnittelulla, eri kuljetusmuotojen yhdistelmillä sekä varastoinnilla ja palautusvirroilla luomme tehokkaita logistiikkavirtoja, joilla on vähäinen ympäristövaikutus.

Wibaxin kuljetusten ja logistiikkavirtojen tavoitteena on, että kuljetukset ovat taloudellisesti kestäviä ja suoritetaan mahdollisimman korkealla laadulla ja vähäisellä ympäristövaikutuksella. Logistiikan ja kuljetusten osalta analysoimme ja arvioimme jatkuvasti resurssimme, kuten henkilöstön, polttoaineen, ajoneuvot ja teknisen varustuksen, jotta ne tuottaisivat mahdollisimman suuren ympäristöhyödyn.

Sataprosenttisesti sähköistetty

Wibaxin toiminnassa kuljetukset muodostavat suuren osan yrityksen ilmastovaikutuksista. Tämän vähentämiseksi ja asetettujen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi raskaan kaluston sähköistäminen on tärkeä osa. Vuonna 2022 otettiin käyttöön Wibaxin ensimmäinen ADR-hyväksytty 64 tonnin sähkökuorma-auto. Viimeistään vuoteen 2030 mennessä koko ajoneuvokantamme tulee olla sähköinen ja käyttää 100-prosenttisesti itse tuotettua sähköä.

Täältä voit seurata sähköistymismatkaamme.

Biopolttoöljyn myynti

Wibaxin myyntiyhtiöillä on tehtävänä myydä bioöljyä teknisiin sovelluksiin ja polttoon, mikä merkitsee asiakkaille CO2-neutraaleja päästöjä.

Osa bioöljyjen myyntityötä on motivoida asiakkaita, jotka tällä hetkellä lämmittävät laitoksiaan fossiilisella polttoöljyllä, muuttamaan laitoksensa bioöljylle sopiviksi.

Siirtyminen uuteen, modernimpaan laitteistoon ja polttoainetehokkaampaan polttimeen vähentää asiakkaiden käyttökustannuksia, lisää tuotantokapasiteettia ja tekee prosessista ympäristöystävällisemmän.