Sertifioinnit & auditoinnit

ISO-sertifioinnit

Wibax Group-konserni on sertifioitu yhteisessä sertifikaatissa, joka koskee ISO 9001 -laatujärjestelmää ja ISO 14001 -ympäristöjärjestelmää. Nämä johtamisjärjestelmät auttavat meitä organisoimaan, tehostamaan ja varmistamaan toimintamme laatua.

Kestävyystodistus

Wibax Sales AB:lla ja Wibax Logistics AB:lla on kestävyystodistus Energiamyöntövirastolta. Kestävyystodistus tarvitaan, jotta biopolttoaineet ja biodieselit voivat hyötyä tuesta, kuten veronalennuksesta ja sähkösertifikaateista, ja jotta ne voivat luokitella nollapäästöisiksi päästökauppakaupassa.

Ecovadis

Wibax on liittynyt Ecovadis-alustalle, joka on kolmannen osapuolen suorittama kestävyysarviointi. Ecovadis-arvio perustuu laajaan kyselylomakkeeseen ja dokumentaation esittämiseen, jossa vastaukset ja todisteet arvioidaan Ecovadisin toimesta. Arviointi jaetaan ympäristö-, laki ja ihmisoikeudet-, eettisyys- ja kestävät hankinnat -alueisiin.

Vuoden 2023 arvioinnissa Wibax Group sai kultarankin, mikä tarkoittaa että Wibaxin tulokset ovat parempia kuin 98 prosentilla arvioiduista yrityksistä.

Palkintomme

Kultaa Ecovadis-vastuullisuusarvioinnissa (2023) Vuoden yrittäjä Ruotsi (2022) Vuoden yrittäjä Norrbotten (2022) Sweden’s Best Managed Companies (2023)

ISCC

Wibax Sales AB ja Wibax Sales Oy ovat sertifioituja “Trader with Storage with waste/residual material” -toimijoina International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) -standardin mukaisesti. Tämä mahdollistaa ISCC-sertifioitujen bioöljyjen kaupan asiakkaille. Lisäksi Wibax Sales AB on sertifioitu “Logistics Centre” -logistiikkakeskuksena. Sertifiointi todistaa, että yritykset ja sertifioidut tuotteet täyttävät RED II -direktiivin ja ISCC EU -vaatimukset.

ISCC-sertifiointi on kansainvälinen ja läpinäkyvä sertifiointi, joka osoittaa selvästi, että bioöljyt täyttävät ympäristö-, sosiaaliset ja jäljitettävyysvaatimukset.

Fair Transport

Wibax Logistics AB:n Fair Transport -sertifiointi tarkoittaa, että täytämme asetetut laatuvaatimukset ja että tätä seurataan jatkuvasti itsenäisen kolmannen osapuolen tarkastuksen avulla. Sertifiointi varmistaa, että kuljetuksemme suoritetaan vastuullisesti, liikenneturvallisesti ja kestävästi.

Achilles

Achilles on kansainvälinen alusta, joka mahdollistaa teollisuusstandardien luomisen toimittajatietojen keräämiseen ja validointiin eri verkostoissa. Wibax on mukana Achilles-verkoissa JQS öljy- ja kaasuteollisuudelle sekä Utilities NCE energiateollisuudelle.

Kranmärkning

Wibaxin pääkonttori Piteåssa on Kran-merkitty, mikä on Ruotsissa kansallinen kestävyysmerkki. Hanavesi on parempi vaihtoehto ympäristölle kuin pullovesi, se on aina paikallisesti tuotettua ja sen jakelu on erittäin energiatehokasta.

Responsible Care

Wibax on liittynyt Responsible Care -aloitteeseen, joka on globaali kemikaaliteollisuuden vapaaehtoinen aloite. Sen lisäksi että noudatetaan lakeja ja määräyksiä, kemikaaliyritykset sitoutuvat:

  • Jatkuvasti parantamaan ymmärrystä ympäristöstä, terveydestä, turvallisuudesta ja teknologioiden, prosessien ja tuotteiden suorituskyvystä
  • Käyttämään resursseja tehokkaasti ja minimoiden jätteet
  • Raportoimaan avoimesti saavutuksista ja puutteista
  • Kuuntelemaan, osallistumaan ja työskentelemään ihmisten kanssa ymmärtääkseen ja käsitelläkseen heidän ongelmiaan ja odotuksiaan
  • Yhteistyössä hallitusten ja järjestöjen kanssa kehittämään ja toteuttamaan tehokkaita sääntelyjä ja standardeja, jotta ne täyttävät tai ylittävät ne
  • Antamaan apua ja neuvoja edistääkseen kemikaalien vastuullista hallintaa kaikille, jotka käsittelevät ja käyttävät niitä tuotantoketjussa.

Responsible Caren itsearviointityökalussa Wibax sai pistemäärän 3,29, verrattuna Euroopan benchmark-arvoon 2,58.

Kestävyysraportointi

Vuodesta 2017 lähtien olemme tehneet vuosittain kestävän kehityksen raporttia, jossa kuvataan konsernin Hyvän Kemian työtä hallinnosta käytännön toteutukseen.