Certifieringar & granskningar

ISO-certifieringar

Wibax Group-koncernen är certifierad i ett samlat certifikat gällande kvalitetsledningssystemet ISO 9001 samt miljöledningssystemet ISO 14001. Dessa ledningssystem hjälper oss att organisera, effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten.

Hållbarhetsbesked

Wibax Sales AB och Wibax Logistics AB innehar hållbarhetsbesked från Energimyndigheten. Ett hållbarhetsbesked behövs för att biodrivmedel och biobränslen ska få ta del av stöd som skattenedsättning och elcertifikat samt att få räknas som noll i utsläpp inom handeln med utsläppsrätter.

Ecovadis

Wibax är ansluten till plattformen Ecovadis vilket är en hållbarhetsbedömning av en tredjepartsaktör. Resultatet i Ecovadis baseras på ett omfattande frågeformulär med dokumentationsbevisning, där svar och bevis granskas och bedöms av Ecovadis. Bedömningen är uppdelad i områdena miljö, lagar och mänskliga rättigheter, etik samt hållbara inköp.

Bedömningen under 2023 resulterade i guldrankning, vilket innebär att Wibax Groups resultat är bättre än 98 procent av de bedömda företagens resultat.

Våra utmärkelser

Guld i Ecovadis bedömning av hållbarhetsarbetet (2023), Årets företagare Sverige (2022), Årets företagare Norrbotten (2022) och Sweden’s Best Managed Companies (2023)

ISCC

Wibax Sales AB och Wibax Sales Oy är certifierade som Trader with Storage with waste/residual material enligt International Sustainability and Carbon Certification (ISCC). Det för att möjliggöra handel med ISCC-certifierade biooljor till kunder. Wibax Sales AB är även certifierat som Logistics Centre. Certifieringen är ett bevis på att bolagen och certifierade produkter uppfyller kraven i RED II och ISCC EU. 

ISCC-certifieringen är en internationell och transparent certifiering som visar tydligt på uppfyllande av de miljömässiga, sociala och spårbarhetskrav som ställs på biooljor.

Fair Transport

Wibax Logistics AB:s Fair Transport-certifiering innebär att vi uppfyller uppsatta kvalitetskriterier och att detta löpande följs upp via en oberoende tredjepartsgranskning. Certifieringen säkerställer att våra transporter utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och hållbart.

Achilles

Achilles är en internationell plattform som möjliggör skapandet av industristandarder för insamling och validering av leverantörsinformation inom olika nätverk. Wibax är med i Achillesnätverken JQS, för olje- och gasindustrin, samt Utilities NCE för energibranschen.

Kranmärkning

Wibax huvudkontor i Piteå är kranmärkt vilket är en nationell hållbarhetsmärkning. Kranvatten är bättre för miljön än förpackat vatten, är alltid lokalproducerat och väldigt energisnålt distribuerat.

Responsible Care

Wibax är anslutna till Responsible Care, vilket är den globala kemikalieindustrins frivilliga initiativ som, utöver efterlevnad av lagar och regler, förbinder kemikalieföretag att: 

  • Kontinuerligt förbättra kunskapen om miljö, hälsa, säkerhet och prestanda för våra teknologier, processer och produkter
  • Använda resurser effektivt och minimera avfallet
  • Rapportera öppet om prestationer och brister
  • Lyssna, engagera och arbeta med människor för att förstå och ta itu med deras problem och förväntningar
  • Samarbeta med regeringar och organisationer i utvecklingen och implementeringen av effektiva förordningar och standarder. Det för att möta eller gå längre än dem
  • Ge hjälp och råd för att främja ansvarsfull hantering av kemikalier av alla som hanterar och använder dem längs produktkedjan

Vid Responsible Cares Self-Assessment Tool fick Wibax poängen 3,29, det att jämföra med benchmark på 2,58 i Europa.

Hållbarhetsredovisning

Sedan 2017 gör vi årligen en hållbarhetsredovisning som beskriver koncernens arbete för God kemi från styrning till praktiskt genomförande.