Wibax hållbarhetsstrategi

Vår hållbarhetsstrategi är att bedriva ett hållbart företagande med högt hållbarhetsfokus i alla delar av verksamheten. Att tillgodose en god ekonomisk utveckling i harmoni med miljömässig och social utveckling, det är vad hållbarhet och hållbart företagande innebär för oss.

För att hållbart nå verksamhetsmålen och kunna vara ett konkurrenskraftigt alternativ på marknaden ska vi arbeta kostnadseffektivt, ha en aktuell produktportfölj och ett aktivt kundfokus. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med stort säkerhetstänk och våra kunder ska kunna lita på att Wibax produkter och tjänster bottnar i en hållbar leverantörskedja. 

Vår målsättning är att kunna ge våra kunder den bästa lösningen med avseende på miljö, säkerhet, service och ekonomi. 

Wibax hållbarhetsstrategi delas upp enligt de tre hållbarhetsaspekterna – ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.