Ekonomisk hållbarhet

Flexibilitet och smarta kundlösningar

Genom att utgå från och anpassa oss efter våra kunders behov och krav, blir vi attraktiva och konkurrenskraftiga.

För oss på Wibax innebär ekonomisk hållbarhet att hela tiden vara flexibla gentemot våra kunders behov och snabbt kunna anpassa oss i en ständigt föränderlig värld. När vi fokuserar på värdeskapande kundlösningar kan vi aktivt arbeta för att anpassa vår verksamhet för utveckling av en aktuell och hållbar produktportfölj och logistik. Det här speglas i vår ekonomiska hållbarhetsstrategi.

Bland annat arbetar vi med:

  • Produktutveckling
  • Täta dialoger med kund 

Produktutveckling

En del i utvecklingen av vår produktportfölj är nya egenproducerade produkter inom bolaget Wibax Production AB i Piteå. Under 2023 började vi producera två nya produkter – WiALG samt WiPLEX. WiALG är aluminiumsulfat i granulatform som bland annat används för vattenrening, tillsats vid papperstillverkning och accelerator i sprutbetong.

 

Täta dialoger för nöjda kunder

För att kunna vara lyhörda och flexibla inför våra kunders behov, för vi täta dialoger med dem.

Vårt strategiska mål är att 98 procent av tillfrågade kunder ska anse sig ha fått vad de förväntat sig eller mer från Wibax som leverantör.

Mätinstrumentet för uppföljning är kundundersökningar i form av telefonintervjuer där kunden får gradera Wibax i frågor gällande bland annat bemötande, säkerhet och produktkvalitet.