Wibax goes electric

2030 ska 100 procent av Wibax fordonsflotta vara fossilfri och eldriven – och till 100 procent drivas av egenproducerad el.

Det cirkulära upplägget för flottan är ett av våra strategiska miljömål och ett tufft sådant för ett logistikbolag med så tung lastbilstrafik som Wibax. 

För att nå dit byter vi löpande ut våra fordon. Dessutom ser vi till att infrastrukturen finns på plats genom mobila och fasta elbilsladdare – både på våra egna terminaler och ute hos våra kunder.

Följ vår elektrifieringsresa

  Så här tänker vi kring elektrifieringen

  Varför är elektrifieringen av fordonsflottan så viktig? 

  Vid genomförda växthusgasinventeringar enligt Greenhouse Gas Protocol har vi identifierat våra transporter som det område som skapar störst klimatpåverkan i vår egna verksamhet (scope 1). Genom att elektrifiera vår fordonsflotta kan vi göra störst skillnad.

   

  Hur ska målet uppnås? 

  Dels genom att löpande byta ut de dieseldrivna fordonen mot eldrivna, dels genom att bygga den laddinfrastruktur som krävs för att hålla fordonen rullande. Wibax lastbilschaufförer ska effektivt kunna ladda sina fordon vid lastning och lossning på både hemmaplan och ute hos våra kunder. Förutom fasta laddstationer på Wibax samtliga depåer, behövs både mobila laddstationer som vår egen WiCharge samt fasta laddstationer ute hos kunderna.

   

  Vilken är den största utmaningen för att nå målet? 

  Just nu är det att utvecklingen av eldrivna, tunga fordon går alltför långsamt. Vi står startklara och väntar på att fler fordon ska släppas på marknaden. Under tiden försöker vi göra vad vi kan för att snabba på processerna. Bland annat genom att samarbeta med fordonstillverkarna. 

   

  Hur ska den egna elen produceras? 

  I februari 2024 startades bolaget Wibax Energy vars uppgift är att producera och försörja koncernen med hållbar el från egna, förnybara energikällor. Exakt vilken eller vilka källor det blir är ännu inte bestämt. Den egna produktionen är av största vikt då vi inte vill belasta det svenska elnätet ytterligare. 

  Målet är att bygga den egna laddinfrastrukturen och tillföra effekt motsvarande det våra egna fordon förbrukar.